location_onفارس، شیراز، خیابان ارم کوچه 22 پلاک 249

ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

ماموریت

  •  طراحی و ساخت قطعات فلزی سه بعدی به شیوه ماشیکاری CNC در قالب طراحی جامدات، انتخاب ابزار، طراحی و ساخت گیره کار گیر ، ، برنامه نویسی و ماشین کاری CNC  ، اندازگیری و کیفیت سنجی قطعه با مشارکت و استفاده از دانش مشتری و سایر شرکای تجاری به منظور توسعه اقتصادی و رشد پایدار

چشم انداز

  • تبدیل شدن به یکی از 3 شرکت برتر در زمینه عرضه تولید و ساخت قطعات فلزی و انواع پمپ ها (دوزینگ پبپ) در سطح ایران

ارزشهای سازمانی

 

ماموریت، چشم انداز و ارزش ها